Balie beplakt

In opdracht van Voskuilen Interieur hebben wij de balie bij het Militai Revalidatie Centrum mogen beplakken.